“Continu oog voor het resultaat…”

… is mijn slogan. Bij alle opdrachten word ik gevraagd tijd en energie te steken in zaken waarbij de opdrachtgever een bepaald doel voor ogen heeft. Ik help om dat doel en de weg ernaar toe te definiëren én te realiseren. Gedurende dat traject houd ik het vastgestelde doel scherp in het vizier en stel steeds in overleg bij als dat nodig is.

Door de ruim dertig jaar opgedane werkervaring, durf ik mij inmiddels wel te kwalificeren als een professionele, zeer betrokken, onafhankelijke, gedreven en resultaatgerichte managementadviseur met veel ervaring bij alle lagen van de publieke sector en diverse branches.
Het geeft enorm veel voldoening om organisaties te helpen weer grip te laten krijgen op de vele informatiestromen die binnen de organisatie van toepassing zijn.

In de afgelopen jaren ben ik zowel vanuit verschillende bureaus als vanuit Pareldigma | Informatiemanagement werkzaam geweest in vele verschillende rollen bij zeer gevarieerde projecten. Zie hiervoor ook ‘Mijn CV’. Ik kan snel en goed schakelen en beweeg mij gemakkelijk op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Ik ben er alert op dat alle partijen optimaal geïnformeerd blijven. Ik ben praktisch ingesteld en bekijk knelpunten in eerste instantie vanuit de proces- en mensgerichte kant, maar vergeet daarbij de kaders niet. Ik heb oog voor talent en weet vanuit een creatieve aanpak naar oplossingen te zoeken. Door middel van pakkende argumenten weet ik (meestal) te overtuigen. Ik ben sterk in quick scans en knelpuntenanalyses op het gebied van informatiemanagement om er vervolgens een verbeterprogramma tegenover te zetten.

Ik ben pas tevreden als de klant uitgesproken heeft dat hij tevreden is…

PARTNERS